INDEX TO PLAT MAPS FOR 1872, 1878 AND 1893

Town 19&20 N. - TWO RIVERS TWP. - Range 24&25 E.

               [ A ]                  

   1872          1878          1893
Name & Section    Name & Section    Name & Section 

ABRASCH:        ABRATH:         ADAM:
A...........1,2     A...........1,2     Frank.......26,27     
ALLMEIER:        AHRNTZ:         AHRENS:
J...........20,21    A...........33     August......33     
ALOFF:         ALOF:          AHRNDT:
H...........25     H...........25     Christian...24      
APKA:          ALTMEIER:        ALLEN:
J...........19     J...........20     Margaret....22
ARNDT:         ARNDT:         ARNEMANN:
F...........24     C...........24     August......13,24
ARNOBT:         F...........24
C...........24     ARNEMANN:
            A...........24

[ B ] 1872 1878 1893 B: BACKER: B: J...........25 J...........36 Mrs.........35 BACCUS: BAETZ: C...........1,11 H...........22 A...........36 F...........36 BAETZ: BAKER: J...........25 A...........36 C...........18 Wm..........35 H...........31 BARTLETT: BAECK: BARNES: A...........32 Fred........3 C.C.........3,10 BATZHOLD: BAERWALD: BARTLETT: C...........24 Mrs.........35 A...........32 BAUM: F...........1 BAUERWALD: M...........2 BAETZ: R..........35 BEARWALD: A...........36 BAUM: F...........35 BARRUZKA: M..........2 BECK: Anton.......7 BECK: H...........34 BECKER: H..........34 BECKER: P...........8,18 BECKER: J...........36 BERTOLAET: C..........11 BENJAMIN: Adam........32 J..........36 W.B.........29 BETZHOLTZ: BEEK: W.P.........9 G...........24 H..........34 BERME: BISCHOFF: N..........34 ?...........35 A...........21 BENDER: BERW:(as such) R...........21,22 J..........36 ?...........35 BOEDKE: BENSON: BISCHOFF: Jno.........26 S..........20 H...........21 John........26 BENZOW: R...........21,22 BOHTE: C..........21 BLEUST: F...........36 J., Jr.....20 ?...........26,27 BOLDUS: BERKE: BOLDUS: F...........36 J..........25 S...........36 BONN: BISCHOFF: BONK: Mrs. B......31 R..........21,22 P...........6,7 BOTHE: BLUST: BONKE: Fred........8 X..........26,27 G...........2 BREDTSCHNEIDER: BOLDUS: BONN: A...........30 S..........35,36 B...........31 BROECKER: BONN: BOURK: Friedrich...1 B..........31 J...........25 BROER: BORDEN: BROEKER: ?...........35 J.V........36 F...........1 Mrs.........36 BOUNKS: BROER: BRUHN: ?..........32 H...........36 Fred........2 BREVER: BRUHN: BUENZOW: A..........36 A...........2 John........20 BROCKER: BUDNICK: BUGLER: F..........1 J...........5,6 John........14 BRUDER: BUGLER: BUNKE: J.M........21 J...........14 G...........1 BRUHN: BUNZOW: Geo.........2 A..........2 J...........20 BURKE: BURMEISTER: BURMISTER: J...........25 ?..........3 C...........3 BURMEISTER: ?..........34 C...........33,34 C...........33,34 C..........33 Carl........3

[ C ] 1872 1878 1893 CONRAD: COMMERS: C: C...........20,28 N...........25 N...........2 COOPER: CONRAD: N...........25 & Jones.....29 C...........20,28 COMMERS: COUTLY: COOPER: Nic.........25 H...........33 & Jones.....29 COOPER: George......29

[ D ] 1872 1878 1893 DAGLER: D: D: P...........2 P...........2 A...........11 DEIN: DAGLE: DAMLER: F...........29 P...........2 ?...........35 DEITZ: DAMLER: DEETZ: A...........2 & Broer.....35 A...........1 DEMSIEN: DAVIS: DEGLER: A...........18 D.W.........29 P...........1,2 DENKS: DEHR: DEMZIN: H...........24 K...........6 A...........8 DICK: DEINSIEN: August......18 D...........29,30 A...........18 DEZA: DRIER: DENKS: Casimir.....6 J...........13 H...........24 DICKE: DUERSCHMIDT: DERSCHMIDT: Geo. H......29,30 A...........6 S...........6 DIEDRICH: DICK: Mrs.........2 D...........29,30 DIETZ: DIETZ: A...........2 A...........2 Anton.......1 DREIER: DOSE: J...........13 C...........1 DRICHTA: DRAEGER: A...........19 A...........36 DUNSCHECK: DRIER: M...........12 Mrs.........13 Mrs.........5 DUERSCHMIDT: Jas.........6 DUNCHEK: Martin......12

[ E ] 1872 1878 1893 EGGERSTADT: EGGERSTADT: E: F...........30 F...........30 J...........1 EIS: EIS: EGGERSTADT: A...........11,12 A...........11,12 F...........8 ELLIOTT: ELLIOTT: Fred........30 S...........5 S...........5 EIS: EPPS: ENDRESS: Mrs.........11,12 J...........28 ?...........36 ELLIOTT: EWALD: ENGEL: Stephen.....5 C...........18 C...........23 EPPINGER: J...........29,31 ERNST: D...........1 J...........2 EWALD: C...........18

[ F ] 1872 1878 1893 FAY: FAY: FAY: Mrs.........21 Mrs.........21 A...........21 FETZOLD: FISCHER: FISCHER: G...........24 G...........25 H...........30 FINKELMEYER: G...........30 Henry.......25 C...........20 M...........27 M...........27 FISCHER: FLENGE: FLENTJE: G...........25 C...........1 Charles.....11 M...........27 FRANK: FRANK: FISCHES: A...........20,21 Mrs.........20,21 G...........30 FRANZ: FRANZ: FRANZ: C...........1 C...........1 C...........1 FUNK: J...........1 FUNK: H...........11,12 L...........29 H...........2 FUNK: Henry.......11,12

[ G ] 1872 1878 1893 G: GABLER: G: H...........26,27 A...........2,24 Mrs.........1 GADE: A...........30 G...........36 F...........33 GASPERS: H...........25 GEBLER: N...........11 GATES: A...........24 GAUTHIER: Peter.......5,8 GEOBLER: C...........31 GATZER: A...........30 GEIFER: P...........5 GESSEL: Mrs.........36 GAUTHIER: J...........36 GIEFER: C...........31 GIEFER: J...........22 Jos.........31 J...........22 GIER: GEBLER: M...........36 M...........2 Mrs.........30 GIEFFER: N...........11 Frank.......24 J...........22 GLUECKLER: GESELE: GIER: H...........27 John........36 ?...........2 GOEDJEN: GESELL: N...........11 H...........22 Geo.........36 GLACKNER: Henry....22,23,26 GIEFER: H...........27 GOESSELL: Mrs.........36 GLECKNER: G...........36 Mrs.........7 H...........27 GOKEY: GLANDT: GOEDJEN: C...........5,8 Mrs.........1 Henry.......22,23 L...........36 GLOECKNER: Herman......22 GRIMM: John........27 J...........23 A...........13 GOEDJEN: GOLDENSTEDT: GROMAN: Henry.......22 A...........2 ?...........36 GRIEFER: GRIMM: GUTCHO: Jacob.......22 A...........13 J...........23 GRIMM: GUEHLER: Anton, Jr...13 A...........2 Anton, Sr...13 GRUMANN: Jno.........25 John........36

[ H ] 1872 1878 1893 H__PKE: HALLAUER: H: H...........30 G...........2 F...........2 HALLAUER: HARRY: HACKER: G...........2 Mrs.........12 ?...........29 HAMMEL: A...........19 HALLAUER: W...........35,36 J...........26 Geo.........2 HARRIS: HARTWIG: HAMILTON: Mrs.........12 H.C.........36 J.E.........36 HARVEY: HARVEY: HAMMEL: D...........9 D...........9 E...........36 HASS: HATHAWAY: HARTEL: J...........2 J...........6 Jno.........35 HATHAWAY: HAVELL: HARTUNG: ?..........10 J...........33 L...........35 Mrs........31 HEINZSATH: HATHAWAY: HAWEL: F...........2 ?...........10 J..........33 HELDT: HAVEL: HEINRICH: G...........21 A...........33 F..........14 HENDRICH: HEIMSALL: HEINSAATH: A...........1 F...........2 F..........12 HENDRICKS: HEINRICHS: HEINSATH: F...........14 A...........14 F..........11 HERRICK: HELD: HEMPELMAN: J...........4,9 George......21 F..........14 HESS: HESS: HESS: J...........1 F...........1,2 J..........2 Jos.........2 Frank.......25 HIENEMAN: HOFFMANN: HOFFMAN: ?..........22 P...........21 P...........21 HORNER: HORSMANN: HOFFMANN: N..........25 H...........3 J...........2 HORSTMANN: H...........3

[ I ] 1872 1878 1893 THERE ARE NO I's THERE ARE NO I's THERE ARE NO I's

[ J ] 1872 1878 1893 JOHANES: JAHANNES: JANTSEN: C...........22 W...........23 H...........1,2 JOHANNES: JAQUETTE: JAQUETTE: N...........23 J...........22 Jos.........22 W...........23 JOHANNES: JASPER: JONES: C...........22 Wilhelmina..11 ?...........29 W...........23 JOHANNES: JUNAS: JOHNSON: Christ......22 ?...........2 C...........36 Henry.......24 (Note this Wm..........22,23 may be Jonas)

[ K ] 1872 1878 1893 K: KAMMERS: K: F...........18 W...........13 A...........36 O...........36 KANZELBERGER: F...........1 KAISER: M...........27 H...........11 J...........11 KASCH: J...........36 KAMMES: H...........11 KAHLEN: W...........13 KASER: A...........35 KAMPF: A...........2 O...........35 F...........18 KASTEN: KAISER: KARNOSKY: C...........21 C...........1 B...........19 F...........20 KAMMEROW: KARSTEN: KAU: F...........17 C...........21 H...........24 KAMPF: F...........20 KAUFMANN: Fred........17 KARSTENS: B...........25 KANZELBERGER: F...........20 F...........31 M...........27 KASCH: KEPLER: KAPPELMANN: H...........1,11 H...........35 H...........33 KAUFMAN: KIEL: KARBUTH: B...........25 C...........32 T...........8 S...........8 KIMMISS: KASTEN: KEMMIS: M...........30 Friedrich...20 M...........30 KLEIN: Otto........34 KEPLER: G...........28 KAUFMANN: H...........35 KLOSS: Mrs.........25 KIEL: W...........3 Franz.......31 C...........32 KOBURT: KELLNER: KLASS: T...........8 W...........36 Wm..........3 KOCOROSKE: KERSCHER: KOCH: A...........20 Frank H.....33 F...........18 KOELER: KIEL: KOEHLER: C...........3 C...........32 ?...........3 KOLENBERG: KIMMES: KOLENBERG: ?...........35 H...........16 ?...........35 KOREZ: Mathias.....30 KONSELSPARE: A...........1 KLEIN: M...........27 KRATZKIE: Geo.........28 KRAUSE: S...........18 KOCH: T...........33 KRAUSER: G...........1 KRUEGER: A...........33 Wm..........14 ?...........34 KRUEGER: KOESER: J...........2,34 J...........2,10 A...........1,2 KURTZ: J...........34 KOTCHI: P...........2 KUMBUTECK: Joseph......36 A...........36 KRACEK: KUMPF: S...........8 F...........18 Stanislaus..18 W...........18 KRICHECK: KURTZ: J...........2,10 P...........2 KRUEGER: H...........2 John........10 KRY: Mrs.........2 KRYZIK: Jos.........1 KUEHL: August......36 KUMMEROW: Fred........18 KUTSCHAROSKY: Geo.........20

[ L ] 1872 1878 1893 LONDO: LAMAY: L: V...........19 J...........29 H...........1 LECLAIR: LAURIN: J...........18 C...........36 A...........22 LAHEY: C...........5,8 LEAHY: Mrs.........25 LEGHEY: J...........25,26 LAND: I.J.........26 LECLAIR: E...........17,18 LETORIN: C...........36 Earnest.....17 A...........22 LENHARDT: LECLAIR: LUDT: F...........36 Chas........36 A...........33 LUEDT: Chas........4,9 A...........33 LENHARDT: F...........36 LORENZEN: B...........26 LORINE: A...........22 LUDWIG: Henry.......11 LUEBKE: F...........10

[ M ] 1872 1878 1893 M: MAGEE: M: J...........13 J...........23 A...........2 J. & Co.....1 MALLIS: C...........2 M...........20 G...........2 C...........25 MAGAVIE: MANDEL: F...........35 F...........18 D...........13 H...........1 MAGEE: F...........13 J...........36 J...........23 MAHNKE: J.C.........1,2 R...........23 F...........2 P...........36 MANDEL: MANKA: MAGAVIA: D...........13 F...........29 Franz.......18 F...........13 M...........19,20 MAGEE: MANKA: MANN: John........23 F...........29 ?...........35 Robert......23 MANN: J. & Co.....1 MAHNKE: & Co........35 MARKWALD: Fred........2 J. & Co.....1,26 F...........32 MANDEL: J. Co.......25 J...........33 Fred........13 L. & Co.....26 MARTENS: MARQUARDT: MARKWALD: F...........20 J...........33,34 F...........32 MATTIS: MATHIAS: J...........33 ?...........35 G...........2 MARTINS: MEINEKE: MATTHIES: F...........20 J...........13 C...........1 MEINEKE: MESSERSMIDT: F...........1 J...........13 ?...........1,2 MAYAVIA: MEIR: MESSERSMITH: Frank.......5 J. & Co.....35 2...........2 MCCARTHY: MESLETZ: MESSMAN: Thos........32 A...........11 J...........1 MEINEKE: MESSMAN: MEYER: C...........5,6 J...........1 ?...........35 Carl........19 MEYER: B...........7 H...........5,6,8 C...........18 G...........2 Henry.......13 MEYERS: H...........32 MENK: H...........32 J...........21 Jno.........12 MILLER: W...........2 MESSERSCHMIDT: ?...........2 MIGAVIA: Mrs.........1,2 F...........19 F...........18 MESSMANN: MOLLIE: MILLER: Jno.........1 H...........11 C...........1 MEYER: MONKEY: F...........2 Henry.......32 M...........19 MOLLE: J.A.........29 MOUNTAIN: H...........11 W...........2 R...........10 MOLOSKY: Wm..........29 MUELLER: M...........19 MOLTERER: F...........2 MUELLER: W...........27 J...........32 A...........10 MONKA: M...........20 C...........2 Franz.......29 M...........20 M...........19,20 MULTRA: MONKE: W...........27 Martin......21 MOSELER: F...........36 MUELLER: C...........2 Fritz.......2 Michael.....20,29

[ N ] 1872 1878 1893 NICKLES: NAPECHINSKE: NAPERZINSKY: F............3 A...........29 Anton.......29 NIEKLS: NEINER: NAUMAN: F............3 P...........7 Fred........1,2 NICHOLS: NEUMAN: F...........3 A...........1 NICKOLS: NEUMANN: C...........3 A...........35 F...........3 NEUNER: NOLLENBERG: Peter.......7 J...........3 NICKLES: Henry.......20 NOTTAGE: D...........36

[ O ] 1872 1878 1893 OESTREICH: OESTRICH: O: A...........33 A...........33 C...........2 OLSEN: OESTRICH: S...........5 Mrs.........1 OSWALD: J...........29,31

[ P ] 1872 1878 1893 P: PALM: P: & K.........19 J...........35 Mrs.........1 PAGALS: J...........19,20 F...........2 F...........24 PELERKIE: F...........35 PAHN: F...........35 J...........36 J...........35 PELONG: N...........36 PAHN: O...........32 PETERS: J...........19 PETRI: Wm..........36 PETRIE: N...........26 PETRIE: N...........26 PETROSKIE: Jacob.......20 PLONZ: J...........7,8 Jno.........20 J...........29 PHILLIPS: PITERKE: J...........25 F...........2 PULGER: PITROSKY: P...........2 Peter.......7,8 PYSZKE: PUFAHL: P...........19 Edward......3 F...........2

[ Q ] 1872 1878 1893 THERE ARE NO Q's THERE ARE NO Q's THERE ARE NO Q's

[ R ] 1872 1878 1893 RAATZ: RAATZ: R: F...........34 C...........1 B...........35 G...........34 F...........33,34 G...........36 J...........34 G...........34 H...........35 RAECK: RAINWAND: RAATZ: F...........14 C...........11 Carl........1 RAETHER: RAKE: Frederick...33,34 H...........22 F...........14 RACINSKY: RAYMOND: RAYMOND: A...........1 C...........28 C...........28 RAECK: REDEKER: REDEKER: Fred........7 W...........27 W...........27 RAHMLOW: REINLAND: RICK: C...........34 F.W.........2 ?...........35 Carl........35 REINWAND: C...........35 Johan.......23 C...........14 RITTER: RAUSCH: RICHOFF: H...........22 Fred........2 A...........21 ROHRBACH: Fred........34 RICK: J.C.........3 RAYMOND: M...........28 RUFF: Charles.....28 ROCH: F...........28 REDEKER: F...........20 G...........28 Mrs.........27 ROHRBACH: RUMLOW: RHODE: J...........3 C...........2 H...........1 ROSE: C...........35 RILEY: G...........3 J...........23 J...........36 ROWE: RUNGE: RINGMEIER: H...........24 C...........25 Carl........7 RUFFS: RUTZ: ROHRBACH: F...........28 A...........32 John........3 G...........28 ROTH: RUMILOW: L...........36 C...........2 ROZINEK: C...........35 Jno.........31 RUNGE: RUETHER: G...........25 H...........22 RUTZ: RUNGE: A...........32 Christ......25 RUTZ: Andrew......32

[ S ] 1872 1878 1893 SAMMER: S: S: F...........34 A...........2 A...........1 SAMS: C...........2 B...........36 J...........11 SAIER: C...........2 SANDT: J...........36 H...........36 J...........1 SAMS: J...........2 J...........6 J...........11 J...........21,25 SAUBUERY: SAND: R...........36 F...........8 J...........1 SAMS: SAVIER: SAUBERT: John........11 J...........36 F.........7,8,18 SAND: SAWBER: SCHAF: Friedrich...1 F...........7 M...........21 SAUBERT: SAWBERT: SCHAFFER: Carl........6 C...........7 P...........30,31 F.........7,8,18 F...........18 SCHAMBO: SAYER: SCHAEFER: J...........30 Mrs.........36 P...........30 SCHARWARK: SCHAEFER: SCHAEFFER: J...........17 A...........1 P...........31 SCHICOSKIE: Philip...16,30,31 SCHIMMEL: J...........20 SCHAMBEAU: N...........20 SCHIMMEL: Jos.........30 SCHLUNT: N...........20 SCHAN: C...........12 SCHLUNDT: Peter.......22 SCHMIDT: C...........12 SCHIKOSKY: F...........23,24 SCHMIDT: Mrs.........20 J...........2,10 E...........18,20 SCHIMMEL: J...........14,20 F...........23,24 M...........29 SCHMIDTZ: J...........10 SCHMIDT: F...........12 J.J.........14 E...........19 SCHOWP: W...........32 Edward......18,20 G...........12,13 SCHNEIDER: F...........24 SCHREIBIES: G...........21 Fred........23 B...........21 SCHRAMM: Henry.......1,2 SCHROEDER: J...........27 John J......14 A...........7 SCHRIEBRIES: Wm..........32 C...........35,36 J...........21 SCHNEIDER: J...........10 SCHROEDER: G...........21 J...........24 A...........7 SCHRAMM: M...........7 C...........36 Julius......27 SCHUELZ: J...........10 SCHREIBER: Mrs.........13 M...........7 H...........25 SCHUH: P...........6,7 SCHROEDER: M...........10 SCHRUBER: A...........25 SCHULTZ: H...........25 A...........7 H...........10 SCHUETZ: J...........21 J...........14,24 Mrs.........13 Jno.........10 SCHWANTES: SCHUH: M...........36 Wm..........33 P...........10 Wm..........29 SCHWANZ: SCHULTZ: SCHUBERT: C...........6 F...........12 R...........20 SCHWARTZ: J...........14,24 SCHUH: F...........11 SCHUSTER: Peter.......10 SCOTT: N...........2,11 SCHULTZ: J...........1 SCHWAB: Mrs.........14,24 SEHAMBA: E...........12,13 Fred........12 ?...........24 SCHWANTES: J...........1 SEICHRIST: Wm..........33 SCHULZ: J...........23 SCHWARTZ: J...........3 SHAMBEAU: A...........2 SCHUSTER: J...........30 F...........11 J...........1 SHORT: SECHRIST: N...........11 J...........5 J...........23 S...........2 SHREIBER: SHAFF: SCHWAB: ?...........25 M...........22 Edward......12,13 SHUSTER: SHAMBO: SCHWANTES: N...........2,11 J...........24 William.....33 SILVERSACK: SHORT: SCHWARZ: M...........2 J...........5 Fred........11 SLICK: SILVERSACK: SECHR: C...........32 M...........2 Jacob.......23 SMITH: SMITH: SECHRIST: I...........26 E.R.........3,10 John........26 SOMMER: SOMER: SHAMBEAU: F...........34 F...........34 Jos.........24 SPRANG: SPRANG: SHORT: H...........1 H...........1 John........5 R...........1 N...........1 SILBERSACK: STADLER: STADLER: Geo......20,21,28 C...........21 ?...........20 M...........2 F...........20 C...........21 SKOWZEWSKI: STAHR: STECHMESSER: Anton.......1 A...........28 C...........2 SMITH: STECHINESSER: H...........1 C.R.........10 C...........2 STEHR: SMOKE: STEIN: A...........28 David.......9 N...........2 STEIN: SONNENWAHL: STEINHAUR: N...........2 M...........6 W...........26 STEINHAUER: SPRANG: STITT: J...........26 H...........1 H...........25 STICK: SPRINGER: STOCKWELL: C...........32 C...........1,2 D...........22 STITT: STADLER: STOEKERT: J...........25 C...........21 F...........20 STOCKERT: F...........20 STOLLBERG: G...........20 STECKMESSER: E...........14 STOLBERG: Carl........2 SWARTZ: E...........14 H...........1 F...........2 STUCK: STEIN: SWEIG: F...........28 N...........2 Mrs.........26 STVESICK: STEINHAUER: ?...........5,6 Jacob.......26 SWEIG: STENDEL: Mrs.........26 John........14 STOER: Anton.......28 Jos.........22,23,26 STOLLBERG: Theodore....14 STUECK: Fred........28 John........32 STURM: Jno.........11 SUERWALD: J...........1,2 SWIG: Mrs.........26 F...........26

[ T ] 1872 1878 1893 TATTISCH: TADTECH: T: P...........19 M...........19 Mrs.........36 TEDDA: P...........19 H...........2 M...........19 TRAUTMANN: S...........2 THEIDE: C...........17 W...........36 H...........18 TREAT: TADDY: TRAUTMAN: E.B.........4 Nic.........17,19,20 C...........17 P...........19 TURNER: Paul........5 J...........27 THIEDE: Henry.......11 THOMASCHESKY: A...........35 TIGE: Wm..........1 TUMSCHOCK: Jno.........6,7

[ U ] 1872 1878 1893 THERE ARE NO U's THERE ARE NO U's THERE ARE NO U'S

[ V ] 1872 1878 1893 VIEHWEGER: VODRIEL: VEITZ: L...........7 L...........21 G...........35 VOGEL: VOGEL: VOGL: Mrs. T......6 Mrs.........6 E...........1 VOLK: E...........7 Henry.......6 G...........11 VOLK: VOLCK: Mrs. G......12 G...........11,12 Gustava.....11,12

[ W ] 1872 1878 1893 W: WACHTEL: W: L. Co.......1,25 F...........21 F...........36 L. Co....7,19,30 J...........21 W...........35 WACHTEL: Jos.........21 WACHTEL: F...........21 WAGNER: F...........21 J...........21 ?...........35 F.J.........21 P...........21 WALSH: Jos.........21 WALSH: F...........36 WALSH: F...........36 WASHER: Felix.......36 WEDE: C...........36 WARNKE: C...........21 WESTPHAL: ?...........29 WEILLER: J...........19 WAYER: J...........22 WIEZE: Frank.......5,6 WELNACK: J...........7,8 J.J.........5,6 C...........19 WILFERT: WEGNER: WESTPHAL: J...........20 W...........1,2 J...........19 WILKE: WESTPHAL: WIEMAN: H...........28 J...........24 H...........27 H...........29,30 J...........19 WILKIE: J.E.........21,28 WHITCOMB: B.H.........26 WILKER: Silas.......25 J.F.........21,28 W...........2 WIESE: WILL: WILLERT: J...........5 A...........18 C...........3,10 Jacob.......7,8 WILLARD: J...........32 WILFERT: J...........3,10 WILSMANN: Jos.........20 WILSMAN: J...........19 WILGER: ?...........19 WINKLE: H...........2 WINTER: A...........20 WILKE: ?...........34 WINTER: H...........29 C...........34 C...........34 Henry.......28 WOLF: WITT: Herman......30 M...........35 A...........19 J.E.........21,28 WOOD: WOLF: WILLERT: S.A.........35 M...........35 C...........3 WOOLENBERG: WOLSKIE: Carl........3,10 ?...........3 A...........14 Henry.......32 WOOD: WILSMAN: S.A.........35 Wm..........17 S.A.........5 WILSMANN: WUSTER: J...........20 A...........22 Jno.........18,19 Wm..........19 WINKEL: M...........36 WINTER: Carl........34 WITT: F...........5,29 Fred........19 WOLLENBERG: J...........3 WRIETH: W.J.........1 WURSTER: A...........22

[ Y ] 1872 1878 1893 THERE ARE NO Y's THERE ARE NO Y's THERE ARE NO Y's

[ Z ] 1872 1878 1893 ZERMUHLEN: ZERMEHL: Z: H...........7 H...........7 F...........1,2 ZOERB: ZARN: P...........26 G...........26 ZERMUEHLEN: Henry.......7 ZERMUEHLER: Henry, Jr...12 ZOERB: F...........2 ZUEHL: C...........36